Užsakymo forma

Užsakymo forma

Užsakymo forma

Atsisiųskite ir užpildykite užsakymo formą, kurią prašome atsiųsti šiuo el. paštu:

Tikslus pradinių duomenų pateikimas žymiai sutrumpina ir palengvina gamybos paruošimo darbus, kainos paskaičiavimą bei komponentų tiekimą. Todėl, prašome, kartu su kainos paklausimu arba gamybos užsakymu, atsiųsti visą reikalingą informaciją, pagal žemiau nurodytus reikalavimus. 


Surinkimo brėžinys

Surinkimo brėžinys

Surinkimo brėžinys

Nurodykite komponentų montavimo vietas, komponentų, turinčių poliaringumą rotacijas bei komponentų aikštelių vietas. Visi papildomi reikalavimai surinkimui yra nurodomi surinkimo brėžinyje (atsisiųskite pavyzdį). 

BOM (Bill of Materials) failo pavyzdys

BOM (Bill of Materials) failo pavyzdys

BOM (Bill of Materials) failo pavyzdys

Nurodykite visų, reikalingų komponentų gamintojus, komponentų gamintojų kodus, versijų numerius, komponentų aprašymus, komponentų korpusų tipus, schemos žymenis (reference designators), montavimo puses ir kiekius. Taip pat reikalingas revizijavimas ir pakeitimų istorija. 

Pick and place failo pavyzdys

Pick and place failo pavyzdys

Pick and place failo pavyzdys

Pageidautina koordinates nurodyti milimetrais. Įtraukite Global  Fiducials (pagrindinių plokštės markerių) koordinates. Atsisiųkites pick and place failo pavyzdį. 

Kita svarbi informacija

Kita svarbi informacija

  1. PCB duomenys. Tinkamiausias formatas – Gerber RS-274-X. Būtinai reikia įtraukti paste mask sluoksnį bei nurodyti PCB reikalavimus tekstiniame faile arba gerber failuose. Jei reikalingi elektriniai, impedanso ar kiti testai, tai taip pat turi būti nurodoma.
  2. Jei atliekamas programavimas/testavimas, reikalingos kuo detalesnės instrukcijos (žingsnis po žingsnio).
  3. Atliktų darbų kokybė, jei nenurodoma kitaip, tikrinama vadovaujantis IPC-A-610C 2 kokybės klasės kriterijais. Jei reikalinga 3 kokybės klasė, tai turi būti nurodoma.
  4. Jei yra galimybė, pageidautina pateikti visiškai surinktą pavyzdinį gaminį su pavyzdinėmis nuotraukomis.