„UAB "ESEMDA" MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-04-054

Projekto pradžia: 2013 rugpjūtis

Planuojama projekto pabaiga: 2015 balandis

Projekto tikslas: UAB "ESEMDA" plėtra investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir sukuriant naujas

aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas

Bendra projekto vertė: 1 720 774 Lt

Skirtas finansavimas: 611 578 Lt

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-

2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir

ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę

„Intelektas LT+“.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

 „UAB "ESEMDA" MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“

UAB „ESEMDA“ pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2013-2015 m. įgyvendino projektą, kurio metu buvo įkurtas modernus projektavimo padalinys, įsigyta šiuolaikiška įranga skirta naujų elektronikos gaminių prototipų projektavimui ir kūrimui, komponentų parametrų ir el. signalų matavimams. Įmonėje sukurtos naujos 2 tyrėjų darbo vietos. Projekto įgyvendinimas bendrovei atverė galimybes kurti naujus aukštos pridėtinės vertės elektronikos gaminius paslaugų sektoriui, pramonei bei galutiniams vartotojams, nuo naudojamų buityje iki naudojamų ypatingai griežtų reikalavimų industrijose.

Pasinaudodama struktūrinių fondų suteikiamomis plėtros galimybėmis, UAB „ESEMDA“ kuria tikslius srauto ir atstumo matavimo prietaisus su duomenų perdavimu panaudojant šiuolaikines duomenų perdavimo technologijas (GSM, WiFi, Bluetooth), įvairius valdiklius skirtus maisto ir kitų pramonės šakų procesų automatizavimui.

Projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“ (kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-04-054) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto apimtis yra 0,48 mln. eurų, iš kurių 0,17 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „ESEMDA“ - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 14-tus metus dirbanti inovatyvios elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“

UAB „ESEMDA“ pagrindinis siekis įgyvendinant pasirengimo eksporto plėtrai projektą buvo didinti įmonės konkurencingumą ne tik Lietuvos rinkoje bet ir užsienyje. Šio projekto įgyvendinimo metu įmonė pristatė savo teikiamas paslaugas didžiausiose parodose Vokietijoje ir Švedijoje. Tai leido užmegsti daugiau nei šimtą naujų kontaktų su būsimais klientais ir partneriais visoje Vakarų Europoje. Sėkmingai įgyvendintas projektas leis įmonei didnti paslaugų eksportą, gamybos apimtis ir kurti naujas darbo vietas.

Projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-138) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,05 mln. eurų, iš kurių 0,03 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „ESEMDA“ - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 13 metų dirbanti elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“
  1  2