Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“

UAB „ESEMDA“ pagrindinis siekis įgyvendinant pasirengimo eksporto plėtrai projektą buvo didinti įmonės konkurencingumą ne tik Lietuvos rinkoje bet ir užsienyje. Šio projekto įgyvendinimo metu įmonė pristatė savo teikiamas paslaugas didžiausiose parodose Vokietijoje ir Švedijoje. Tai leido užmegsti daugiau nei šimtą naujų kontaktų su būsimais klientais ir partneriais visoje Vakarų Europoje. Sėkmingai įgyvendintas projektas leis įmonei didnti paslaugų eksportą, gamybos apimtis ir kurti naujas darbo vietas.

Projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-138) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,05 mln. eurų, iš kurių 0,03 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „ESEMDA“ - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 13 metų dirbanti elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“
  1  2  3